Pożyczka w BGK na realizację zadania inwestycyjnego PDF Drukuj Email

Czy dyrektor zakładu budżetowego po otrzymaniu pełnomocnictwa od wójta gminy może złożyć wniosek do BGK i zaciągnąć taką pożyczkę?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku udzieliła odpowiedzi wójtowi jednej z gmin na pytania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W budżecie na rok 2010 gmina zabezpieczyła środki finansowe w formie dotacji dla zakładu budżetowego na realizację tego zadania inwestycyjnego.

 

Jak informuje RIO w Gdańsku w swoim wyjaśnieniu, powyższe zadanie jest realizowane w ramach programu PROW. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Rada gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE. Pożyczka ta będzie rozliczana na podstawie faktur dotyczących tego zadania. W opisie przyszłego zdarzenia zawarto zapis, że „to zakład budżetowy powinien zaciągnąć pożyczkę, a nie gmina". W związku z tym do RIO zostały skierowane dwa pytania:

  1. czy dyrektor zakładu budżetowego po otrzymaniu pełnomocnictwa od wójta gminy może złożyć wniosek do BGK i zaciągnąć taką pożyczkę na realizację zadania inwestycyjnego?
  2. czy w planie finansowym gminy na rok 2010 pożyczka ta będzie występowała po stronie przychodów?

 

W ocenie Izby pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej upoważnia go do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i podpisania umowy o przedmiotową pożyczkę z BGK w imieniu gminy, a nie zakładu budżetowego. Pogląd taki znajduje oparcie w uchwale Sądu Najwyższego z 3 października 2003 r. (sygn. akt III CZP 63/03). Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że tylko gmina posiada osobowość prawną (art. 2 ust. 2). Zakład budżetowy nie posiada osobowości prawnej, a udzielone jej kierownikowi, na podstawie art. 47 powyższej ustawy, upoważnienie do kierowania jednostką dotyczy bieżącej działalności zakładu, określonej w statucie. Konsekwencją powyższego jest ujęcie zaciąganej pożyczki w przychodach budżetu gminy, a nie w planie finansowym zakładu budżetowego. Zakład budżetowy będzie finansował realizację ww. zadania inwestycyjnego z udzielonej mu dotacji celowej (przewidzianej w budżecie gminy).

 

Zajęte przez wójta stanowisko w zakresie sklasyfikowania zaciąganej pożyczki w paragrafie 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w przychodach budżetu, zgodne jest z art. 211 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z postanowieniami załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przepisy te wskazują, że budżet jednostki samorządu terytorialnego obejmuje, między innymi, przychody, które winny być sklasyfikowane zgodnie z wyżej przywołanym rozporządzeniem Ministra Finansów.

 

Uwaga: Szczegółowa odpowiedź znajduje się na stronie RIO Gdańsk, w zakładce najnowsze artykuły: http://www.bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=1931

 

 

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY