BDO Finanse Publiczne nr 6 (44) Czerwiec 2011

A   A   A

Obiady dla pracowników szkolnej stołówki

(Autor: Krzysztof Rustecki, Źródło: Ekspert Budżetowy)

 

Jesteśmy placówką oświatową (przedszkole), nasze kucharki w ramach stosunku pracy jedzą obiad w naszym przedszkolu, czy od tego świadczenia w naturze należy odprowadzić podatek?

 

 

Świadczenie w postaci zapewnienia obiadu pracownikom szkolnej stołówki nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i powinno być zaliczone do ich przychodów ze stosunku pracy, od których pobierana jest zaliczka na podatek.

 

 

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Stanowi o tym art. 12 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późń. zm. - dalej: PDOFizU. Wolne od podatku są świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 11 PDOFizU).

 

Ponadto wolna od podatku jest również wartość otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskiwania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, jeżeli pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (art. 21 ust. 1 pkt 11b PDOFizU).

 

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 KP).

 

Kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279). Na podstawie tych przepisów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych. I tak, pracodawca ma obowiązek zapewnić tym pracownikom nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego (§ 1 pkt 1 tego rozporządzenia). Posiłki te powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

 

Jeżeli natomiast pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, to na podstawie § 2 ust. 2 tego rozporządzenia może zapewnić w czasie pracy:

 1. korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
 2. przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

 1. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet;
 2. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C;
 3. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca;
 4. pod ziemią.

 

Jednakże powyższe przepisy nie dotyczą pracowników szkolnej stołówki, bowiem nie można ich pracy uznać za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych. W związku z powyższym świadczenie w postaci zapewnienia im obiadu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i jego wartość pieniężna powinna być zaliczona do ich przychodów ze stosunku pracy.

 

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 11, 11b ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • art. 232 Kodeks pracy.


Krzysztof Rustecki  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY