BDO Finanse Publiczne nr 2 (40) Luty 2011

A   A   A

Nieodpłatne przekazanie środka trwałego

(Autor: Anna Samelak, Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej)

Pytanie

 

Jednostce budżetowej został nieodpłatnie przekazany z Urzędu Gminy środek trwały. Czy taką operację można zaksięgować w następujący sposób: Wn 011/Ma 800 (na podstawie dokumentu PT)?

 

Odpowiedź

 

Przedstawione w pytaniu księgowanie jest prawidłowe.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji (§ 6 ust.1 rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jsfp).


Z zasad funkcjonowania kont dla jednostki budżetowej określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia wynika m.in., że konto 011 „Środki trwałe" służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.


Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

 • przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,
 • przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
 • nieodpłatne przyjęcie środków trwałych.


Na stronie Ma konta 800 „Fundusz jednostki" ujmuje się natomiast w szczególności:

 • przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
 • przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,
 • przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227,
 • okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228,
 • wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
 • różnice z aktualizacji środków trwałych,
 • nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861).Anna Samelak

pracownik organu kontroli


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY