BDO Finanse Publiczne nr 2 (40) Luty 2011

A   A   A

Dochody przekazane przez urzędy skarbowe

(Autor: Izabela Świderek, Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

Pytanie

 

Jak należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S dochody przekazane przez urzędy skarbowe w IV kwartale? Urzędy skarbowe składają sprawozdania w terminie do 13 lutego, brak jest więc możliwości określenia właściwej klasyfikacji budżetowej dla otrzymanych dochodów. Większość przelewów, które otrzymujemy z urzędów opisana jest jako „należne dochody gmin za okres...".

 

Odpowiedź

 

Obowiązujące terminy przekazywania sprawozdań Rb-27 przez urzędy skarbowe do zarządów jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-27S przez zarządy jst do regionalnych izb obrachunkowych, z wykazaniem dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnych z tytułem przekazywanych przez urzędy skarbowe dochodów.

 

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz terminy ich przekazywania, w odniesieniu do sprawozdań Rb-27S, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.                       Załączniki do rozporządzenia określają m.in. instrukcje sporządzania sprawozdań budżetowych, terminy ich przekazywania oraz odbiorców sprawozdań.   

 

 

W § 3 instrukcji, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia, określone zostały tytuły dochodów, z których sporządzane są sprawozdania jednostkowe.  Przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie określają terminów sporządzania sprawozdań budżetowych, określają natomiast terminy przekazywania oraz odbiorców sprawozdań (załącznik nr 44).

 

Urzędy umożliwiają terminowe przekazanie sprawozdań

 

Urzędy skarbowe, jako organy podatkowe, sporządzają sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za miesiące kończące kwartał, tj. za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok i zgodnie z załącznikiem nr 42 przekazują te sprawozdania do zarządów jednostek samorządu terytorialnego w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału.


Obowiązkiem zarządów jednostek samorządu terytorialnego jest przekazanie zbiorczych sprawozdań Rb-27S do regionalnych izb obrachunkowych, w terminach określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia, tj. odpowiednio za:

  • marzec - do 22 kwietnia,
  • czerwiec - do 22 lipca,
  • wrzesień - do 22 października,
  • grudzień - do 22 stycznia.

Terminy przekazywania sprawozdań Rb-27 przez urzędy skarbowe umożliwiają zatem terminowe przekazywanie sprawozdań Rb-27S przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 r. nr 20, poz. 103).Izabela Świderek

doktor nauk ekonomicznych, skarbnik JST


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY