BDO Finanse Publiczne nr 9 (35) Wrzesień 2010

A   A   A

Refundacja kosztów budowy świetlicy przez ośrodek kultury

(Autor: Dorota Skrzypska, Źródło: Monitor rachunkowości budżetowej )

 

Gminny Ośrodek Kultury po napisaniu projektu na budowę świetlicy wiejskiej otrzymał pomoc z programu PROW. Gmina udzieliła nam dotacji na realizację tego zadania. Po złożeniu wniosku o płatność czekamy na refundację poniesionych kosztów. Jak powinno wyglądać księgowanie operacji, jakich użyć kont syntetycznych i analitycznych?

 

Odpowiedź

Z uwagi na to, że środki na budowę świetlicy pochodzą z dotacji, powinny zostać one odniesione na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

Jednostki otrzymujące pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu.

Ewidencja ta polega na wyodrębnieniu wszystkich operacji związanych z danym projektem. W tym celu wskazane jest wprowadzenie do stosowanego zakładowego planu kont dodatkowych (odrębnych) kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych.

 

Prowadź dodatkowe rejestry

Wskazane jest prowadzenie dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli wykorzystania środków. W trakcie kontroli będą bowiem sprawdzane wszystkie dokumenty i wydatki poniesione w ramach danego projektu, a także fizyczne efekty realizowanego projektu.

 

Rachunkowość instytucji kultury

 

Instytucja kultury jako osoba prawna zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w prawie bilansowym, tj. ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki jej działalności wynikającej z przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Pieniądze na nabycie środków trwałych jako rozliczenie międzyokresowe

 

Generalne zasady ujęcia środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie m.in. zakupu lub wytworzenia środków trwałych regulują przepisy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Stanowią one, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się w ewidencji księgowej jednostek do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

 

Następnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

 

W instytucjach kultury inaczej

 

W przypadku instytucji kultury przepis art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie ma zastosowania. Zasady kwalifikacji i ewidencji środków pieniężnych otrzymanych przez samorządową instytucję kultury w postaci dotacji określa bowiem ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Regulacje zawarte w art. 29 ust. 3 tej ustawy stanowią, że fundusz instytucji kultury zwiększa się m.in. o dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji. Oznacza to, iż sposób klasyfikacji i ewidencji dotacji otrzymanych przez samorządową instytucję kultury uzależniony jest od ich przeznaczenia.

 

Środki z dotacji zwiększają fundusz instytucji kultury

 

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że środki pieniężne otrzymane w formie dotacji z programu PROW przeznaczone są na budowę świetlicy wiejskiej. W tej sytuacji środki te powinny zostać odniesione na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.).


Dorota Skrzypska

kierownik sekcji finansowo-księgowej jednostki sektora finansów publicznych


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY