BDO Finanse Publiczne nr 5 (31) Maj 2010

A   A   A

Księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych

(Autor: Anna Zienkiewicz, Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej)

 

Droga Redakcjo!

W naszej szkole księgi inwentarzowe są prowadzone w podziale na poszczególne działy, np. szafy, biurka, drukarki itp. Czy księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych mogą być prowadzone w sposób ciągły, tzn. wszystkie pozycje po kolei, zgodnie z datą przyjęcia na stan, czy też musi być zachowany podział na działy?

Liliana P., księgowa

 

Księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych powinny być prowadzone chronologicznie. Jeżeli szkoła posiada filie, oddziały czy też mieści się w kilku budynkach, prowadzenie ksiąg inwentarzowych powinno dawać możliwość określenia miejsca, gdzie znajduje się dany środek trwały.

 

Do pozostałych środków trwałych zalicza się przedmioty majątkowe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Wartość pozostałych środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

 

Ewidencja ma na celu:

  • zapewnienie ochrony i nienaruszalności mienia oraz
  • dostarczenie danych o ruchu przedmiotów i ich aktualnym stanie.

 

Wyposażenie udostępniane pracownikom do indywidualnego użytkowania powinno być im wydane za potwierdzeniem odbioru złożonym na dowodzie zakupu oraz wpisane do księgi inwentarzowej, parafowanej przez głównego księgowego i dyrektora jednostki. Dowody przyjęcia wyposażenia z zewnątrz i wydania na zewnątrz oraz dowody likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez głównego księgowego, dyrektora lub osoby przez nich upoważnione pisemnie.

 

Zużyte w wyniku eksploatacji wyposażenie podlega fizycznej likwidacji przez komisję likwidacyjną powołaną przez dyrektora. Komisja sporządza protokół z likwidacji, w którym podaje sposób jej dokonania. Protokół taki zatwierdza dyrektor.

 

Zapisy w księgach inwentarzowych uzgadnia się z syntetyką na koniec każdego kwartału roku budżetowego (termin uzgodnienia ksiąg powinien zostać umieszczony w polityce rachunkowości jednostki). Na tę okoliczność należy sporządzić protokół z uzgodnień. Protokół ten podpisuje główny księgowy i osoba prowadząca książki inwentarzowe. Księgi inwentarzowe powinny być trwałe, oznaczone nazwą i przechowywane starannie.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).Anna Zienkiewicz

główny księgowy w jednostce oświatowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY