BDO Finanse Publiczne nr 4 (30) Kwiecień 2010

A   A   A

Prowadzenie dzienników częściowych

(Autor: Gabriela Czech, Źródło: Portal RB)

 

Pytanie

 

Dotychczas w naszej jednostce budżetowej (szkoła) prowadzono jeden dziennik dla konta podstawowego, socjalnego i rachunku dochodów własnych - teraz chciałabym prowadzić odrębnie dziennik dotyczący dochodów własnych (rachunek ten utworzono na potrzeby stołówki szkolnej). Czy powinnam wyodrębnić środki trwałe wykorzystywane w stołówce z kont 011 i 013 dziennika głównego i ująć na tych kontach w dzienniku dochodów własnych? Część sprzętu zakupiono ze środków dochodów własnych (lodówki, kuchenki gazowe) ale część - z budżetu na potrzeby stołówki (patelnia elektryczna, duża kuchnia gazowa).

 

Rachunki dochodów własnych nie są wyodrębnione organizacyjnie. Wyodrębnieniu podlegają tylko środki finansowe, stąd wniosek, iż rachunek dochodów własnych nie jest jednostką organizacyjną. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego, jednostki budżetowe mogą gromadzić środki na rachunku dochodów własnych, jednakże należy pamiętać o tym, że działalność, jaka jest prowadzona w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jest działalnością jednostki budżetowej, a konkretnie - jak wynika z pytania - szkoły. Prowadzenie stołówki szkolnej związane jest z funkcjonowaniem szkoły, wszelkie wydatki związane ze stołówką ponoszone są z budżetu, jaki na dany rok otrzymuje szkoła, a za zgodą organu prowadzącego część wydatków dofinansowywana jest środkami zgromadzonymi na rachunku dochodów własnych.

 

Majątek posiadany przez jednostkę jest jeden, niezależnie od źródeł finansowania.

Dochody własne jednostek budżetowych mogą być źródłem dofinansowania lub finansowania inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, w zakresie określonym ustawami o ich utworzeniu (jeżeli organ stanowiący postanowił o przeznaczeniu zgromadzonych środków na zakupy środków trwałych).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...) konto 011 „Środki trwałe" oraz konto 013 -„Pozostałe środki trwałe" służą do ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków na rachunku dochodów własnych.

 

Czytelniczka, chcąc wprowadzić dzienniki cząstkowe może wyodrębnić zakupy środków trwałych i pozostałych środków trwałych sfinansowanych środkami rachunku dochodów własnych. Istotą prowadzenia ewidencji księgowej jest rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej jednostki, wskazanie źródeł finansowania zakupu poszczególnych składników majątkowych, i to determinuje podjęcie stosownych działań.

 

Zakup środka trwałego ze środków rachunku dochodów własnych księgujemy następująco:

  1. Otrzymana faktura za zakup środka trwałego - Wn - 011, Ma - 201
  2. Zapłata faktury za otrzymany środek trwały - Wn - 201, Ma - 132
  3. Zapis równoległy do operacji 2 Wn - 740, Ma - 800.

 

Konto „800" - Fundusz jednostki odzwierciedla nam wartość majątku jednostki, czyli jeżeli prowadzimy dzienniki cząstkowe, będzie ono ujęte w dzienniku rachunku dochodów własnych.

 

Środki trwałe zakupione zgodnie z planem finansowym szkoły ustalonym przez organ stanowiący, również będą miały swoje odzwierciedlenie na stronie Ma konta 800.

Podstawowe sprawozdanie finansowe bilans jednostki będzie odzwierciedlał konto 800 - Fundusz jednostki, jako sumę wynikającą z dzienników cząstkowych.

Przenoszenie, wyodrębnienie z kont uważam za dodatkową czynność, która nie wniesie nic istotnego.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust 1 pkt 3 UOR „jeżeli stosuje się dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich rodzajów, to należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy".Gabriela Czech  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY