BDO Finanse Publiczne nr 2 (28) Luty 2010

A   A   A

Księgowanie świadczeń z funduszu socjalnego

(Autor: Piotr Wieczorek, Źródło: Portal RB)

 

Pytania

 

  1. Jeśli pracownik otrzymuje zapomogę losową, zwykłą, refundację wycieczek, na podstawie decyzji dyrektora, to czy należy sporządzić zbiorcze zestawienie płacowe (w przypadku pracowników) czy może konieczne będzie księgowanie ww. świadczenia przez konta imienne 234, a może powinno być ewidencjonowane przy pomocy konto 231. Jak należy poprawnie wykonać te księgowania? Zawsze robiliśmy to przez konta 234, ponieważ później łatwiej jest ustalić, co dany pracownik otrzymał z ZFŚS.
  2. Podobna sytuacja występuje w przypadku wczasów pod gruszą i świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Są one również ujmowane przez nas na zbiorczych zestawieniach płacowych. Niektórzy stosują konto 234, inni konto 231. Który sposób jest prawidłowy? Robiłyśmy to przez konto 234, ale ostatnio spotkałyśmy się z interpretacją, że skoro te świadczenia są na zbiorczym zestawieniu płacowym, to należy je księgować na koncie 231.

 

Odpowiedź

 

Przyjęta technika księgowania w jednostkach bywa różna. Pierwszą kwestią jest uświadomienie sobie tego, że istotne jest właściwe nazewnictwo dokumentów, aby nie wprowadzać innych w błąd. Jeśli stosujemy technikę „wszystko razem", czyli zarówno wynagrodzenia, zasiłki chorobowe, inne świadczenia, np. dodatki wiejski i mieszkaniowy, świadczenia z ZFŚS, będą uwidocznione na liście „płac", to warto stosować dodatkowe konto, np. 235 „Rozliczenie wypłat", na którym można ująć wartość brutto wszystkich wypłat, a następnie rozliczyć płace (na konto 231) i pozostałe rozrachunki (na konto 234).

Nie można stosować do rozrachunków z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych konta 231, ponieważ te świadczenia nie stanowią wynagrodzenia określonego umową o pracę. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem z 28.7.2006 r. Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.) konto 234 służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia, a oprócz tego konto 231 nie może korespondować z kontem 851, ponieważ wynikałoby z tego, że finansujemy wynagrodzenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a to jest niedopuszczalne.

 

Ponadto trzeba się zastanowić,  czy można na jednym dokumencie łączyć zasiłek chorobowy z innymi wypłatami? Jest on rozliczany w ramach naliczonej składki ubezpieczenia społecznego, a do tego służą stosowne druki ZUS. Proszę pamiętać, że zasiłek chorobowy nie jest ani wydatkiem, ani kosztem, nie może być klasyfikowany (analityka konta 229 ma być prowadzona w szczegółowości tytułów i podmiotów), a przelew zasiłku chorobowego pracownikowi powinien być ewidencjonowany Wn konto 234, Ma konto 130 (należy uzgadniać konta syntetyczne - obrotem, a nie analityczne). Warto zastosować do tego dodatkowy symbol na koncie 130, który wynika z instrukcji do sprawozdania z wykonania planu finansowego Rb-28S o nr 4990, z dodatkowym opisem w ZPK, że na nim ujmuje się błędne uznania/obciążenia oraz wpływy/wypływy środków nie będące ani planowanym dochodem, ani planowanym wydatkiem, nie dające się sklasyfikować zgodnie z klasyfikacją wydatków i środków, a jednocześnie wynikają z obowiązków, jakie realizuje pracodawca w imieniu ZUS. Tym bardziej, że żaden pracodawca nie zakłada w planie finansowym, że jego pracownicy będą chorować.Piotr Wieczorek

Autor jest specjalistą ds. rachunkowości.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY