BDO Finanse Publiczne nr 1 (27) Styczeń 2010

A   A   A

Wynagrodzenie w przypadku przyjęcia pracownika do pracy w trakcie miesiąca

(Autor: Maciej Nałęcz, Źródło: Portal RB)

 

Proszę o pomoc w rozwiązaniu sporu - ja uważam, zgodnie z  przepisami, iż wynagrodzenie nowo przyjętego pracownika w połowie miesiąca  przelicza się na godziny (bądź dni robocze), koleżanka z innej jednostki przelicza wynagrodzenia zasadnicze tak, jak do zasiłku chorobowego: dzieląc przepracowany miesiąc na 30 dni - jest to dla niej podstawa do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego. Jak powinno być prawidłowo?

 

Na przykład:  pracownik został przyjęty do pracy 16 listopada 2009 r.;

wynagrodzenie zasadnicze za pełny miesiąc 1580 zł brutto;

wyliczenie 20 dni roboczych x 8 godz. = 160 godzin w listopadzie;

przyjęcie do pracy 16.11.2009 r. = 11 dni x 8 godz. = 88 godz. przepracowanych w okresie 16-30.11.2009 r.;

1580 zł (brutto) / 160 godz. = 9,875, po zaokrągleniu =  9,88 zł/godz. x 88 = 869,44  brutto

za przepracowane dni (godziny) w listopadzie 2009 r.

 

Czy moje przeliczenia są właściwe? Jeżeli jest to możliwe, proszę również o podanie podstawy prawnej.

PS. Koleżance wyszła kwota brutto: 1580 zł / 30 dni x 15 dni (16-30.11.2009 r.) = 789,9999 zł = 790 zł.

 

Odpowiedź

 

Sposób obliczania wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik, którego wynagrodzenie ustalone jest w stałej wysokości, nie pozostawał w stosunku pracy przez pełny miesiąc, jednoznacznie reguluje § 12 ust. 1 w związku z ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Przepis ten brzmi:

 

§ 12

  1. W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, przy stałym wynagrodzeniu wynoszącym 1580 zł brutto obliczenie wynagrodzenia za okres 16-31.11.2009 r. jest następujące:

  1. stałą miesięczną kwotę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania: 1580 zł / 160 godz. = 9,875 zł,
  2. kwotę do przepracowania za jedną godzinę mnoży się przez liczbę godzin nieprzepracowanych: 9,875 zł x (9 dni x 8 godz.) = 9,875 zł x 72 godz. = 711 zł,
  3. od kwoty wynagrodzenia miesięcznego odejmuje się kwotę obliczoną w pkt. 2:

1580 zł - 711 zł = 869 zł.

 

Kwota wynagrodzenia za pracę za okres wskazany w pytaniu wynosi 869 zł brutto. Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy jednoznacznie wskazują sposób ustalania wynagrodzenia w przypadku podjęcia pracy w trakcie miesiąca i stosowanie w tym zakresie innego algorytmu naliczania wynagrodzenia stanowi naruszenie przepisów prawa pracy.Maciej Nałęcz  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY