BDO Finanse Publiczne nr 12 (26) Grudzień 2009

A   A   A

Dodatek funkcyjny w podstawie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

(Autor: Marek Rotkiewicz, Źródło: Portal RB)

Czy dodatek funkcyjny wypłacany pracownikowi samorządowemu powinien przysługiwać za czas nieobecności w pracy z powodu choroby i macierzyństwa, czy powinien być pomniejszany za czas choroby i macierzyństwa i tym samym wliczany do podstawy zasiłków?

 

Dodatek funkcyjny w jednostkach samorządowych przysługuje pracownikom zatrudnionym:

  • na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem,
  • radcy prawnemu,
  • kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego przysługuje także starszemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

 

Zasadniczo dodatek ten stanowi pochodną wynagrodzenia, jest wyrażony w postaci odpowiedniego procenta pensji. Wyjątkowo przepisy rozporządzenia RM z 2.8.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) wskazują, że niektórzy urzędnicy samorządowi otrzymują go kwotowo (np. dyrektor, kierownik jednostki).

 

Paragraf 5 wskazanego wyżej rozporządzenia regulujący kwestie dodatków funkcyjnych (podobnie § 6 rozporządzenia RM z 2.8.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich - Dz.U. Nr 146, poz. 1223 ze zm. - regulacje w tym zakresie są tożsame), nie wskazuje, iż dodatek ten przysługuje za okresy nieobecności spowodowane niezdolnością do pracy, opieką nad członkiem rodziny czy też korzystaniem z urlopu macierzyńskiego. Takie zapisy znajdują się w odniesieniu do dodatku za wysługę lat; można założyć, że brak tego rodzaju postanowień w przypadku dodatku funkcyjnego był w pełni zamierzony i powoduje, iż powinien on być odpowiednio zmniejszany w przypadku każdej nieobecności, za okres której nie przysługuje wynagrodzenie za pracę  (zgodnie z ogólną zasadą z art. 80 KP - wynagrodzenie przysługuje za czas wykonywania pracy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Skutkować to będzie wliczaniem tego dodatku do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (jak również wynagrodzenia chorobowego).

 

Jeżeli jakiś składnik wynagrodzenia jest wypłacany za okres pobierania zasiłków, to nie może być wliczany do podstawy ich wymiaru. Musi to jednak jasno wynikać z przepisów o wynagrodzeniu, którymi związany jest pracodawca (w zależności od sytuacji - rozporządzenia, układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagrodzenia czy też w małych firmach umowy o pracę).

 

Jeżeli jednak nie jest wypłacany za ten okres, to powinien być do tej podstawy wliczany. W tym zakresie trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na bardzo istotny wyrok TK (z 24.6.2008 r., SK 16/06) w którym TK uznał, że składniki wynagrodzenia, od których opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są wypłacane za czas pobierania zasiłku chorobowego (te same zasady stosować będziemy także do innych zasiłków) powinny być wliczane do podstawy wymiaru tego świadczenia. Dopiero wypłacanie danego świadczenia za czas nieobecności spowodowanej chorobą z jednoczesnym nieopłaceniem od wypłaconej za ten czas kwoty ubezpieczenia chorobowego powoduje niezaliczenie go do postawy wymiaru świadczeń chorobowych.

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18.121998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.Marek Rotkiewicz  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY