BDO Finanse Publiczne nr 8 (22) Sierpień 2009

A   A   A

Zakup oprogramowania komputerowego

(Autor: Beata Piotrowska, Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

 

Jak ująć zakupione oprogramowanie „Office" oraz program „Vademecum głównego księgowego", które zostały dodane do komputera z oprogramowaniem Windows XP?

Programy komputerowe stanowią aktywa trwałe Twojej jednostki, a konkretnie wartości niematerialne i prawne. Do ewidencji tych wartości służy Ci konto 020 „Wartości niematerialne i prawne".

 

Na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne" ujmujesz wszystkie zakupione lub nieodpłatnie otrzymane przez Twoją jednostkę programy komputerowe, bez względu na ich wartość. Pamiętaj jednak, że w zależności od wartości amortyzujesz je jednorazowo bądź w czasie.
Wyjątek stanowi taki program komputerowy (system operacyjny) zakupiony wraz z komputerem, bez którego komputer nie byłby urządzeniem kompletnym i zdatnym do użytkowania, a więc nie spełniałby definicji środka trwałego. Ten program z reguły zwiększa wartość początkową środka trwałego (komputera) i jest ewidencjonowany razem z komputerem na koncie 011 „Środki trwałe". W Twoim przypadku jest to oprogramowanie systemu operacyjnego „Office" do komputera.

 

Przyjęcie zakupionych środków trwałych (w Twoim przypadku komputera wraz z oprogramowaniem) księgujesz:

Wn konto 011 „Środki trwałe",

Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" lub konto 300 „Rozliczenie zakupu".

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i masz możliwość dokonania odliczenia VAT, w związku z tym, że zakup będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną, dokonujesz następującego księgowania:

 

Zakup środka trwałego:

 1. wartość netto
  Wn konto 011 „Środki trwałe",
 2. podatek VAT
  Wn konto 225 „Rozrachunki z budżetami",
 3. wartość brutto
  Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

 

W przypadku zakupu środka trwałego o wartości początkowej poniżej 3.500 zł operację taką ewidencjonujesz na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" i dokonujesz jednorazowego umorzenia środka trwałego.

Zwróć uwagę, że Twoja jednostka może w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy. Na tej podstawie kierownik Twojej jednostki może podjąć decyzję o wyłączeniu programów komputerowych o wartości niższej niż 3.500 zł z ewidencji ilościowo-wartościowej (czyli na koncie 020) i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową.

 

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych (w Twoim przypadku programu „Vademecum głównego księgowego") może być następująca:

 1. Zakup programu komputerowego o wartości poniżej 3.500 zł (na podstawie faktury VAT):
  Wn konto 020 „Wartości niematerialne i prawne",
  Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".
 2. Umorzenie programu komputerowego jednorazowo w koszty:
  Wn konto 400 „Koszty według rodzajów",
  Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".
 3. Zapłata za zakupiony program komputerowy:
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
  Ma konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).


Beata Piotrowska

pracownik audytu w jednostce samorządu terytorialnego,

specjalista ds. rachunkowości budżetowej


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY