BDO Finanse Publiczne nr 3 (17) Marzec 2009

A   A   A

Sprawdź, jak poprawnie ująć w księgach rachunkowych zakup programu komputerowego

(Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

 

 Proszę o odpowiedź na pytanie, jak poprawnie ująć w księgach rachunkowych jednostki, która jest płatnikiem VAT, zakup programu komputerowego. Moduł finanse zakupiono 21 marca 2008 r. za kwotę netto 1.900 zł, a moduł kadry, płace, majątek trwały zakupiono 31 lipca 2008 r. za 2.380 zł.

Bożena F., księgowa

 

Programy komputerowe stanowią aktywa trwałe Twojej jednostki, a konkretnie wartości niematerialne i prawne. Do ewidencji tych wartości służy Ci konto 020 „Wartości niematerialne i prawne".

 

W jednostkach sektora finansów publicznych najczęściej spotykanymi składnikami wartości niematerialnych i prawnych są licencje na programy komputerowe.

Na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne" ujmujesz wszystkie zakupione lub nieodpłatnie otrzymane przez Twoją jednostkę programy komputerowe, bez względu na ich wartość.

Pamiętaj jednak, że w zależności od ich wartości, amortyzujesz je jednorazowo bądź w czasie. Wyjątek stanowi taki program komputerowy (system operacyjny) zakupiony wraz z komputerem, bez którego komputer nie byłby urządzeniem kompletnym i zdatnym do użytkowania, a więc nie spełniałby definicji środka trwałego. Ten program z reguły zwiększa wartość początkową środka trwałego (komputera) i jest ewidencjonowany razem z komputerem na koncie 011 „Środki trwałe".

 

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych (w Twoim przypadku programów: moduł „Finanse" o wartości 1.900 zł oraz moduł „Kadry, płace, majątek trwały" o wartości 2.380 zł) może być następująca:

 

 1. Zakup programu komputerowego o wartości poniżej 3.500 zł (na podstawie faktury VAT):
  Wn konto 020 „Wartości niematerialne i prawne",
  Wn konto 225 „Rozrachunki z budżetami",
  Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".
 2. Umorzenie programu komputerowego jednorazowo w koszty:
  Wn konto 400 „Koszty według rodzajów",
  Ma konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

 

Zauważ, że Twoja jednostka może w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy. Na tej podstawie kierownik Twojej jednostki może podjąć decyzję o wyłączeniu programów komputerowych o wartości niższej niż 3.500 zł z ewidencji ilościowo-wartościowej (czyli na koncie 020) i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).

<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY