BDO Finanse Publiczne nr 2 (16) Luty 2009

A   A   A

Wspólnie do celu

(Autor: Justyna Schaeffer-Kurkowiak, Źródło: Fundusze Europejskie)

 

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie mają szansę w ramach projektów systemowych na pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na swoje działania. Aby ułatwić OPS i PCPR wykonanie zadań, przewidziano w unijnych dokumentach programowych możliwość realizacji działań w partnerstwie. Realizacji - zlecania działań innym podmiotom lub relacji - wspólnej realizacji projektów z innymi podmiotami.

 

Partnerstwo realizacji, czyli po prostu zlecanie realizacji zadań innym podmiotom, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, nie jest procesem skomplikowanym. O wiele więcej pytań i wątpliwości sprawia partnerstwo relacji. O tym, jak przygotować się do wspólnej realizacji działań projektowych w obszarze pomocy społecznej piszemy poniżej. Na każdym terenie poza ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie działają inne instytucje (organizacje pozarządowe, samorząd, biznes) posiadające własne zasoby oraz podejmujące przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej.

Połączenie wiedzy i doświadczenia wszystkich tych instytucji pozwoli na sprawniejsze i bardziej kompleksowe działania. Co więcej, pozwoli także na uniknięcie sytuacji, kiedy lokalne organizacje dublują swoje działania, bądź podejmują takie same inicjatywy w tym samym środowisku, pozostawiając inne potrzeby lokalne niezaspokojone. Aby wspólne działania w ramach pomocy społecznej przynosiły wymierne korzyści, muszą być spełnione pewne warunki.

 

Wspólnie, czyli jak?

 

Włączenie do współpracy możliwie najwięcej aktorów życia społecznego. Partnerstwo będzie miało większą szansę powodzenia, jeśli zostanie wsparte przez wszystkie ważne w danym środowisku instytucje i osoby działające na szeroko rozumianym polu pomocy społecznej. Nie muszą to być tylko instytucje, które w ramach swojej misji podejmują działania społeczne. Warto do partnerstwa zaprosić także lokalny biznes. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest zbudowanie pozytywnego klimatu do współpracy. Drugim jest przełamanie barier, uprzedzeń i stereotypów występujących pomiędzy instytucjami. Trzecim warunkiem jest uświadomienie przyszłym partnerom korzyści, jakie będą wynikały z realizacji partnerskich działań.

 

Wspólne zdiagnozowanie sytuacji występującej na danym terenie. Punktem wyjścia do współpracy dla tworzonego partnerstwa jest analiza mocnych i słabych stron instytucji i działań podejmowanych w ramach polityki społecznej na danym terenie. Dzięki temu partnerstwo zidentyfikuje obszary wspólnego działania.

 

Opracowanie planu rozwoju, np. w formie strategii. Podobnie jak w przypadku pojedynczej instytucji, tak samo w przypadku partnerstwa należy wypracować plan strategiczny. Na tym etapie partnerstwo instytucji pomocy społecznej opracowuje misję, wizję, cele partnerstwa, a nawet koncepcję wspólnych działań projektowych wraz z harmonogramem ich wdrażania. Umożliwi to podejmowanie przemyślanych, nie dublujących się działań w ramach pomocy społecznej. Dodatkowo pozwoli na przygotowanie kompleksowej oferty.

 

Promowanie działań partnerstwa. Na tym etapie do promocji partnerstwa warto zaangażować media. Promocja działań partnerskich podejmowanych przez instytucje pomocy społecznej sprawi, że nie tylko zyska ono większą akceptację społeczną, ale także pozwoli na włączenie nowych podmiotów do współpracy. Inne instytucje chętnie włączą się w działanie partnerskie, w momencie gdy o partnerstwie „będzie głośno" w społeczności lokalnej.

 

Wsparcie dla partnerstwa. Ponieważ budowanie partnerstwa nie jest proste, czasem wymaga wsparcia z zewnątrz. Wsparcie to mogą zapewnić osoby lub instytucje, które pomogą w zbudowaniu porozumienia. Będą wspierać działania partnerskie, zapewnią także niezbędne wsparcie merytoryczne - zorganizują dla partnerów szkolenia, zapewnią kompleksowe, profesjonalne i dostosowane do potrzeb doradztwo.

 

Pomoc w pozyskiwaniu środków na działania partnerskie. Na przedsięwzięcia w zakresie budowania partnerstwa, także przez instytucje pomocy społecznej, można pozyskiwać środki zewnętrzne. Obecnie partnerstwo jest jednym z podstawowych założeń Unii Europejskiej. Jest jedną z zasad Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki unijne nie tylko zatem mogą pomóc w zbudowaniu partnerstwa, ale także w sfinansowaniu jego wspólnych projektów w zakresie pomocy społecznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że projekty partnerskie mogą uzyskać nawet do 100 proc. dofinansowania na realizację projektu, bez konieczności uwzględniania wkładu własnego.

 

Metoda CAL

 

Nie ma jednego, prostego przepisu, który zapewni sukces wszystkim działaniom partnerskim podejmowanym przez instytucje pomocy społecznej. Każda społeczność jest inna. W związku z tym w każdej gminie czy miejscowości działania na rzecz budowania partnerstwa powinny być dostosowane indywidualnie. Partnerstwo jest fundamentem do dalszych, skutecznych działań lokalnych. Jedną ze sprawdzonych metod bazujących na partnerstwie instytucji pomocy społecznej jest metoda zwana Centrum Aktywności Lokalnej - CAL. Metoda CAL sprzyja m.in. integracji społecznej, inicjowaniu lokalnych akcji i wydarzeń, czy budowaniu koalicji wokół określonych problemów.

 

Obecnie zasad budowania partnerstwa i aktywizowania społeczności lokalnej zgodnie z metodą CAL uczą się wielkopolskie ośrodki pomocy społecznej oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe. W ramach projektu pn. „Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej - kompleksowe wsparcie instytucji integracji społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 2010 r. instytucje te poznają także nowe metody pracy w środowisku lokalnym, które jednak będzie można skutecznie wdrożyć i rozwijać tylko w momencie stworzenia partnerstwa. 

 

Współpraca: Ewa GałkaJustyna Schaeffer-Kurkowiak

Autorka jest ekspertką w Centrum PISOP, pracuje w zespole zajmującym się animowaniem partnerstw społecznych w Wielkopolsce.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY