BDO Finanse Publiczne nr 2 (16) Luty 2009

A   A   A

VAT od użytkowania wieczystego – najważniejsze zmiany od 1 grudnia 2008 roku

(Autor: Elżbieta Rogala, Źródło: BDO)

 

Opodatkowanie podatkiem VAT użytkowania wieczystego gruntu w żaden sposób nie było uregulowane prawnie do 1 grudnia 2008 roku.

 

Dopiero począwszy od tej daty uzupełnione zostały braki polegające m.in. na uregulowaniu charakteru tej czynności (jako dostawy towaru), określeniu momentu powstania obowiązku podatkowego od tej czynności (na moment płatności), ustaleniu wysokości opodatkowania ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z jednoczesnym zbyciem znajdującego się na nim obiektu budowlanego.

Charakter czynności polegającej na oddaniu oraz na zbyciu użytkowania wieczystego gruntu jako dostawy towaru przesądza wprost art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT. Wcześniejsza taka kwalifikacja wynikała nie z przepisu prawa lecz z uchwały NSA z 8.01.2007r. FPS 1/07.

 

Po 1 grudnia 2008 roku uregulowano także szczególny moment, w którym należy rozliczyć VAT od oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Zatem od tej daty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

Przy czym nowy termin powstania obowiązku podatkowego od oddania gruntów w użytkowanie wieczyste będzie miał zastosowanie już od 1 maja 2004 roku. Oczywiście z wyłączeniem tych gmin i powiatów, które rozliczyły z tego tytułu podatek VAT w całości przed 1 grudnia 2008 roku. Po wydaniu bowiem uchwały NSA z 8 stycznia 2007 roku, FPS 1/07, stosowana była zasada ogólna wynikająca z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT. Właśnie na jej podstawie organy podatkowe domagały się rozliczenia w całości podatku VAT już w momencie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntów. Od 1 grudnia 2008 roku w takiej sytuacji wnoszenie kolejnych opłat rocznych także nie będzie już powodowało powstawania obowiązku podatkowego. Rozwiązanie takie zapobiega podwójnemu opodatkowaniu tej samej czynności. Ponadto jeżeli VAT został rozliczony w całości, późniejsze podwyższenie podstawy opodatkowania (tj. aktualizacja opłat rocznych) nie rodzi obowiązku dokonywania korekt podatku.

 

Uwaga!

  1. Rozliczenia VAT od użytkowania wieczystego gruntów gmina lub powiat dokonywać powinna nie jednorazowo lecz w całym okresie trwania użytkowania wieczystego.
  2. Czyni to w okresie rozliczeniowym, w którym upływa termin płatności poszczególnych opłat rocznych pobieranych z tego tytułu. Najczęściej jest to marzec każdego roku podatkowego.
  3. Wyjątkowo gmina lub powiat musi rozliczyć VAT wcześniej, tj. we wcześniejszym okresie rozliczeniowym, niż ten, w którym upływa termin płatności opłat, jeśli wcześniej otrzyma w całości lub części opłatę roczną (np. w styczniu lub w lutym). Wtedy bowiem zapłata tej należności będzie miała charakter przedpłaty (zaliczki).
  4. W taki sposób mogła gmina lub powiat rozliczać VAT od użytkowania wieczystego już od 1 maja 2004 roku.
  5. Jeśli jednak w okresie od 1 maja 2004 roku do 1 grudnia 2008 roku rozliczyła VAT z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów jednorazowo i w całości (tj. z góry za cały okres użytkowania wieczystego) nie musi ponownie rozliczać VAT od otrzymywanych sukcesywnie każdego roku opłat rocznych. Nie musi także w tej sytuacji dopłacać VAT od zaktualizowanych opłat rocznych.


Elżbieta Rogala

Przez ostatnich 11 lat główny specjalista w Departamencie Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. Obecnie niezależny ekspert podatku VAT. Wykładowca problematyki VAT m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych na różnego rodzaju szkoleniach otwartych i zamkniętych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie w czasopismach specjalistycznych, m.in. w "Finansach Komunalnych", "Wspólnocie", a także książek i monografii (np. "Gmina rozlicza nowy VAT 2008", "Mały słownik VAT" - Wydawnictwo DIFIN). Współpracownik BDO.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY