BDO Finanse Publiczne nr 1 (15) Styczeń 2009

A   A   A

Księgowania rozliczeń związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(Autor: Bogdan Gajos, Źródło: Portal RB)

Pytanie

 

Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie w funduszu pozabudżetowym (Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) następujących operacji:

 • przypis na podstawie decyzji z tytułu wycinki drzew. W decyzji zaznaczono, że kara jest rozłożona na 5 rat, każdą należy wpłacać do 31 grudnia każdego roku;
 • dłużnik spóźnił się z zapłatą raty i wpłacił ją w następnym roku oraz naliczono odsetki za nieterminową wpłatę;
 • dłużnik ostatnie dwie raty wpłacił razem, tzn. jedna dotyczyła roku bieżącego, druga przyszłego. Spłata zakończona.


Jak zaksięgować to zobowiązanie, jeżeli z decyzji wynika, że kara jest odroczona na 3 lata z możliwością całkowitego jej umorzenia po spełnieniu odpowiednich warunków.


Odpowiedź

 

W księgowości Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako funduszu celowego bez osobowości prawnej, jednego z funduszy pozabudżetowych, stanowiącego wyodrębniony rachunek bankowy, niżej wymienione operacje gospodarcze powinny być księgowane następująco:

 

 1. Przypis, na podstawie decyzji z tytułu wycinki drzew, kary rozłożonej na 5 rat do zapłaty do 31 grudnia każdego roku.
  Wn 240 „Pozostałe rozrachunki"
  Ma 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
 2. Zapłata raty:
  Wn 135 „Rachunki środków funduszy specj./rachunek GFOŚiGW"
  Ma 240 „Pozostałe rozrachunki"
  oraz księgowanie równoległe:
  Wn 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
  Ma 853 „Fundusze pozabudżetowe/GFOŚiGW".
 3. Odsetki za zwłokę w zapłacie raty otrzymane:
  a)    nie naliczone (nie przypisane):
  Wn 135, Ma 853
  b)    wcześniej przypisane (zaksięgowane: Wn 240, Ma: 840):
  Wn 135, Ma 240
  i księgowanie równoległe:
  Wn 840, Ma 853
  Jeżeli zaś dłużnik spłaca raty przed terminem, to księgowania wpłat przebiegają jak w pkt. 1.
 4. Jeżeli kara za naruszenie środowiska należna dla GFOŚiGW jest odroczona na 3 lata z możliwością całkowitego jej umorzenia po spełnieniu odpowiednich warunków, to:
  a)    księgowanie wymierzonej kary jest jak w pkt 1. (wskazana jest odpowiednia analityka do konta 840),
  b)    w przypadku ostatecznego umorzenia kary, pod datą tego umorzenia księguje się zapisem odwrotnym:
  Wn 840, Ma 240.

 

Za takim ujęciem powyższych operacji gospodarczych przemawia fakt, że przepisy ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) określają, że w przypadku zwiększeń GFOŚiGW, mówiąc o przychodach, ma się na myśli wpływy przekazywane na rachunek GFOŚiGW.

Bogdan Gajos

Autor jest biegłym rewidentem.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY