BDO Finanse Publiczne nr 1 (15) Styczeń 2009

A   A   A

Kaucja rezerwacyjna w jednostce budżetowej

(Źródło: Rachunkowość Budżetowa)

Droga Redakcjo!

Jednostka organizuje duże szkolenie poza siedzibą firmy. Hotel, w którym organizowane będzie szkolenie żąda wpłaty kaucji rezerwacyjnej, jako warunku podpisania umowy. Gdyby z jakiegoś nieprzewidzianego powodu, z naszej winy, nie doszło do tego szkolenia, kaucja rezerwacyjna przepada. Czy jednostka budżetowa może zapłacić kaucję rezerwacyjną? Jaka byłaby celowość takiego wydatku i jak mogłabym ją zaksięgować?

Anna D., księgowa

 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, aby zabezpieczyć się przed niewywiązaniem się kontrahenta z umowy, pobierają kaucję. Kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, która podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy. Stanowi ona odszkodowanie w razie niewykonania zobowiązania. W odróżnieniu od zaliczki, zadatku czy raty, pobrana kaucja nie jest obrotem. Pamiętaj także, aby kaucji nie utożsamiać z zadatkiem, zaliczką czy przedpłatą.

 

Kaucja, co do zasady, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi w przypadku prawidłowego wykonania umowy. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności. W przypadku niewywiązania się z umowy kaucja staje się karą umowną. W praktyce częste są sytuacje, że kontrahenci przed zakończeniem umowy postanawiają, iż kaucja nie będzie zwracana, ale zostaje zaliczona na poczet należności za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Oznacza to, że kaucja rezerwacyjna pobrana przez hotel traktowana jest jako forma zabezpieczenia w celu prawidłowego wykonania umowy polegającej na zorganizowaniu szkolenia. W związku z powyższym umowa ta powinna szczegółowo określać wysokość kaucji, jak również zasady jej rozliczania w sytuacjach, które mogą zaistnieć w czasie trwania umowy, a także zwrot kaucji w przypadku jej niewykorzystania. Dodatkowo z treści umowy powinno jednoznacznie wynikać, że pobrana kaucja podlega zwrotowi w przypadku właściwego i terminowego wykonania warunków tej umowy.

 

W zależności od zaistniałej sytuacji kaucja rezerwacyjna może zatem:

 • podlegać zwrotowi po wygaśnięciu umowy - gdy szkolenie zostanie zorganizowane,
 • być zaliczona do pozostałych kosztów operacyjnych, jako odszkodowanie za odstąpienie od realizacji umowy polegającej na zorganizowaniu przez hotel szkolenia,
 • podlegać zarachowaniu na poczet spłaty zobowiązania z tytułu organizacji szkolenia, jeżeli po wygaśnięciu umowy pozostaje nieuregulowana należność z tego tytułu.

 

Zapisy w księgach rachunkowych z zapłatą kaucji przebiegają następująco:

 1. Wpłata kaucji rezerwacyjnej:
  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki",
  Ma konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych".
 2. Zwrot kaucji:
  Wn konto 130 „Rachunki bieżące jednostek budżetowych",
  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki".
 3. Zaliczenie kaucji na poczet spłaty zobowiązania wobec hotelu za zorganizowanie szkolenia:
  Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki".
 4. Przepadek kaucji w przypadku odstąpienia przez jednostkę budżetową od umowy:
  Wn konto 760 „Pozostałe przychody i koszty",
  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki".

 

Jednostek sektora finansów publicznych nie obowiązują ograniczenia prawne dotyczące składania wszelkich depozytów w celu zabezpieczenia umów. Pamiętaj, że kaucje wykazywane są w sprawozdaniu budżetowym Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów" w wierszu N.3. - Gotówka i depozyty.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY